ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร @BKK_BEST รายงานเมื่อเวลา 22.00 น. กทม. ไม่พบกลุ่มฝน แต่ขณะเดียวกันมีกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางจาก จ.อยุธยา จ.สระบุรี จ.นครนายก เคลื่อนตัวทิศใต้ มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าพื้นที่ กทม.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance