นายอัคบาร์ อัล บาเกอร์ ประธานบริหารกลุ่มสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส กล่าวว่า ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ความปลอดภัยของผู้โดยสารคือสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นสายการบินจึงได้เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยบนเครื่อง ด้วยชุดอุปกรณ์ป้องกันแบบใหม่สำหรับผู้โดยสารและพนักงาน โดยมีแผ่นป้องกันใบหน้า และชุดอุปกรณ์ป้องกัน ให้กับผู้โดยสาร รวมถึงปรับรูปแบบชุดคลุมป้องกันสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสวมพอดีกับชุดเครื่องแบบลูกเรือ ใส่ควบคู่กับอุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากอนามัย และแว่นตานิรภัย เป็นต้น

สำหรับแผ่นป้องกันใบหน้าแบบใช้แล้วทิ้งจะมี 2 ขนาดมาตรฐานสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งของเด็กจะมีลวดลาย Oryx Kids Club มาสคอตสุดน่ารัก โดยจะแจกให้บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากท่าอากาศยานฮาหมัด กรุงโดฮา และจะแจกที่บริเวณประตูก่อนขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารจากท่าอากาศยานอื่นๆ ขณะที่ระหว่างเดินทางผู้โดยสารจะได้รับชุดอุปกรณ์ป้องกันจัดไว้ให้ในถุงซิปล็อค ได้แก่ หน้ากากอนามัย ถุงมือ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ นอกจากนี้ผู้โดยสารชั้นธุรกิจจะได้รับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นหลอดขนาด 75 มิลลิลิตรเพิ่มอีกด้วย

ชุดอุปกรณ์ป้องกันแบบใหม่

ทั้งนี้เพื่อรักษาสุขอนามัยสูงสุดขณะเดินทาง ผู้โดยสารชั้นประหยัดจะต้องสวมใส่ทั้งแผ่นป้องกันใบหน้าและหน้ากากอนามัยตลอดเที่ยวบิน โดยสามารถถอดได้ชั่วคราวเมื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนผู้โดยสารชั้นธุรกิจสามารถเลือกสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวได้ตามอัธยาศัยเนื่องจากมีพื้นที่ส่วนตัวและการเว้นระยะมากกว่า นอกจากนี้เที่ยวบินที่มีที่นั่งชั้นธุรกิจแบบ Qsuite ผู้โดยสารจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยผนังกั้นและประตูเลื่อนปิดมิดชิด อีกทั้งยังสามารถกดเลือกปุ่ม Do Not Disturb (DND) ที่อยู่บริเวณแผงควบคุมข้างที่นั่งหากต้องการลดการมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน

ขณะที่ผู้โดยสารซึ่งเดินทางพร้อมเด็กเล็กควรแนะนำให้เด็กสวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันตลอดเวลาขณะเดินทาง แม้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีอาจไม่จำเป็นต้องสวมใส่แผ่นป้องกันใบหน้าหรือหน้ากากอนามัย โดยผู้โดยสารทุกท่านจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวขณะขึ้นและลงจากเครื่องบิน

หน้ากากอนามัย

โดย กาตาร์ แอร์เวย์ส ได้รักษามาตรฐานด้านสุขอนามัยสูงสุดอยู่เสมอ ผ่านการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในห้องโดยสาร ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ผ่านการรับรองจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และองค์การอนามัยโลก (WHO) เครื่องบินของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ติดตั้งระบบกรองอากาศที่ทันสมัยที่สุด โดยมีอุปกรณ์ไส้กรอง HEPA ฟิลเตอร์ที่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศได้สูงถึง 99.97% ป้องกันการแพร่เชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทำความสะอาดหมอนผ้าห่ม ผ้านวม โดยซักล้างและอบแห้งผ่านแรงดันด้วยอุณหภูมิสูงที่กำจัดจุลินทรีย์เชื้อโรค หูฟังมีการนำที่ครอบไปทำความสะอาดหลังสิ้นสุดเที่ยวบิน อุปกรณ์ทุกชิ้นจะถูกแพ็คใหม่โดยพนักงานที่สวมชุดและถุงมืออนามัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด