วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา15.00 น. นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง มอบหมายให้นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง พร้อมด้วย นางศศิวิมล สุขศรีงามหัวหน้าฝ่ายรักษาความ​ สะอาดฯ เข้าร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการขยะตลอดแนวคลองเปรมประชากร ร่วมกับสำนักระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม กลุ่มกท.เหนือประกอบด้วย เขตดอนเมืองเขตจตุจักร เขตบางซื่อ
เขตหลักสี่ โดยมี พ.ญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ในการประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

Life IF