เมื่อวันที่ 3 ก.ค. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี โดยนายสัตวแพทย์ชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไก่เส่า โดย พ.ต.ท.สมาน ตุรงค์เรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไก่เส่า และอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ร่วมกันจัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพสัตว์ ทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 60 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว 60 ตัว มี อสม. ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีถวายพระพรกว่า 120 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี