หลังจากมีประกาศคลายล๊อกดาวน์ ทางสยามอะเมซิ่งพาร์ค (สวนสยามเดิม) ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเต็มรูปแบบ อาทิ การเว้นระยะห่างบนเครื่องเล่นและจุดบริการ การตรวจวัดไข้พนักงานและผู้เข้าใช้บริการ การสวมหน้ากากอนามัย การทำความสะอาดเครื่องเล่นและจุดสัมผัสในพื้นที่ และอื่นๆ

โดยทาง สยามอะเมซิ่งพาร์ค ได้เข้าร่วมโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA ซึ่งเป็นโครงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และ ล่าสุดสยามอะเมซิ่งพาร์คได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก SHA เป็นที่เรียบร้อย สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้เข้าใช้บริการที่มาเที่ยวสยามอะเมซิ่งพาร์คได้อย่างสนุกอุ่นใจ สะอาด ปลอดภัย