เน้นความเข้าใจเชื่อมโยงชีวิตจริง เนื้อหาตรงตามหลักสูตรสสวท. เปิดให้โหลดฟรีไม่ต้องลงทะเบียน โดยเรียนรู้ได้ทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ล่าสุด สสวท. ได้เปิดตัว Project 14 โครงการสอนออนไลน์ นำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษาซึ่งการเรียนไม่จำกัดในห้องเรียน แต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยผู้เรียนเป็นผู้เลือก Project 14 ประกอบด้วย บทเรียนออนไลน์ในรูปแบบวิดีทัศน์การสอนตามวิถีการเรียนรู้ใหม่ ที่ครู นักเรียน ผู้ปกครองใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้สะดวก มีจุดเด่นคือ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา กำหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยเน้นความเข้าใจ เชื่อมโยงชีวิตจริง และเนื้อหาตรงตามหลักสูตร เปิดให้ใช้งานฟรีที่เว็บไซต์ http://proj14.ipst.ac.th โดยไม่ต้องมีการลงทะเบียน

ทั้งนี้ ครูสามารถนำแนวทางไปวางแผนจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยเชื่อมโยงเนื้อหาที่กำลังเรียนกับชีวิตจริงของเด็กว่ามีวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี อยู่ตรงไหนและอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะวิดีทัศน์การสอนยังประกอบด้วยตัวอย่างที่ช่วยส่งเสริมการคิด การแก้ปัญหา เน้นการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ซึ่งไม่ได้มุ่งเพียงให้นักเรียนทำคะแนนสอบส่งๆ แต่เน้นให้สามารถคิดแก้ปัญหาได้ นำความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและการประกอบอาชีพได้ โดยสำหรับนักเรียนเองนั้นก็สามารถใช้ค้นคว้า ทบทวน กำหนดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ
สำหรับผู้ปกครองที่สนใจสามารถใช้การเรียนรู้ออนไลน์นี้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เพื่อเรียนรู้ไปกับลูกและคอย ให้คำแนะนำไปพร้อมกัน

“แทนที่จะเริ่มต้นจากทฤษฎีไปสู่การแก้ปัญหา ครูควรที่จะนำการสอนโดยให้เด็กสนุกกับปัญหา แล้วนำ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เข้าไปอธิบาย ดูว่านักเรียนสนุกและสนใจกับอะไรแล้วปรับแนวการสอนเพื่อให้เข้าถึง ความเข้าใจของเด็กได้ง่ายขึ้น”

ทั้งนี้ สสวท. ได้เริ่มอัปโหลดวิดีทัศน์บทเรียนแรกเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วและจะทยอยเพิ่มจนครบ 120 เล่ม ของหนังสือ สสวท. โดยสำหรับภาคเรียนที่ 1 จะครบทั้งหมดภายใน 30 กันยายน 2563 ภาคเรียนที่ 2 ครบภายใน 1 ธันวาคม 2563 ทันช่วงเปิดเทอม