ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ “การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่เจ้าหน้าที่

วันนี้ ( 3 กรกฎาคม 2563 ) ที่ ศาลาพินประเสริฐ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จัดการฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ“การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน” ด้วยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อให้เกิดความพร้อมและความชำนาญแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการกู้ชีพ/กู้ภัย ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างปลอดภัย โดยมี พันเอกนายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ภัครัฐ วีรขจร หัวหน้าศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา, โรงพยาบาลต่าง ๆ จาก 8 อำเภอของจังหวัดยะลา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาตูม และหน่วยกู้ชีพ กู้ภัยเข้าร่วม

สำหรับการฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้ ได้มีการจำลองสถานการณ์ว่ามีเหตุการลอบวางระเบิดในเขตเทศบาลนครยะลา และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ เป็นการจำลองเหตุการณ์ตั้งแต่การแจ้งเหตุ การควบคุมสถานการณ์ การติดต่อประสานงาน การให้ความช่วยเหลือในการเข้าที่เกิดเหตุ และการรับผู้บาดเจ็บส่งมายังลานจอดอากาศยาน เพื่อนำผู้บาดเจ็บส่งต่อไปยังโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ยะลา ทั้งนี้การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่พร้อมประสานงาน ขอกำลังจากเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

พันเอกนายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้ ได้มีการจำลองสถานการณ์ระเบิดเกิดขึ้น มีการคัดแยก ควบคุมสถานการณ์ การติดต่อประสานงาน และการให้ความช่วยเหลือในการเข้าที่เกิดเหตุ ซึ่งทางหน่วยจะมีรถพยาบาลพระราชทาน, รถศัลยกรรมเคลื่อนที่โรงพยาบาลสนามและมีการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน ที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงได้ทันท่วงที

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน