นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์คลองอ้อมเกาะเพื่อการท่องเที่ยวทางน้ำของกองทุนหมู่บ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมลงพื้นที่ในโอกาสนี้ด้วย

รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงนโยบาย "การฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย หลัง COVID-19" ว่า รัฐบาลจำเป็นต้องผ่อนคลายอย่างระมัดระวัง แม้ปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงเน้นทุ่มเทการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ จากนี้คงต้องหันมาพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ หลังจากมีคนไทยหลายล้านคน ย้ายกลับไปอยู่ในต่างจังหวัดช่วงที่ตกงานเพราะไวรัสโควิด จากนี้เครื่องมือทุกอย่าง นโยบายทุกด้าน จะมุ่งเน้นไปสู่ชุมชนอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านขนส่งและการท่องเที่ยวชุมชน

จากนั้นรองนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมโรงสีข้าวชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและประชาชนในชุมชนสามารถนำข้าวเปลือกมาสีได้ใกล้ขึ้น ลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลง และชมธนาคารอิฐมอญที่ได้มีการรับซื้อและรับจำนำอิฐมอญ ซึ่งเป็นผลผลิตของสมาชิกฯ เพื่อให้สมาชิกฯได้มีเงินทุนหมุนเวียนไว้ใช้ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และได้ลงเรือตามโครงการอนุรักษ์คลองอ้อมเกาะเพื่อการท่องเที่ยวทางน้ำที่ได้รับงบประมาณในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำไปสร้างท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวทางน้ำ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกองทุนฯต่างๆ จากทั่วประเทศ ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูแลงานเพื่อกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเอง