เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปิดหอพักรับนิสิตใหม่ย้ายเข้า ระหว่างวันที่ 1-7 ก.ค.63 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  ในวันที่ 8 ก.ค.63 โดยบรรยากาศการรายงานตัวเข้าหอพักในวันแรกคึกคัก  มีการต้อนรับอบอุ่นจากงานบริการหอพักนิสิต  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนิสิตใหม่ที่เดินทางเข้ามาส่งบุตรหลาน  สามารถเข้าเยี่ยมชมห้องพัก  และหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเป็นทางการ  โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก คณะกรรมการหอพัก ซึ่งเป็นนิสิตรุ่นพี่คอยดูแลและให้คำแนะนำบริการอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายข้าวของ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทาง จุดจอดรถ  การจราจร ทั่วบริเวณหอพัก
 

นางสุมาลี  พันแดง  ผู้ปกครองของนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง  และนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เดินทางมาจากจังหวัดนครพนม  กล่าวว่า   เป็นวันแรกที่ได้มีโอกาสเดินทางมาที่  ม.มหาสารคาม  โดยมาส่งลูกชายเข้าหอพักรู้สึกประทับใจกับบรรยากาศในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีความร่มรื่น สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  และได้เข้าไปชมภายในห้องพัก  หอพักพยัคภูมิพิสัย (หอพักชาย) ห้องที่ลูกชายได้จองไว้ก็รู้สึกอุ่นใจ  หอพักภายในน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับนิสิตใหม่ อีกทั้งค่าเช่าหอพักก็ไม่แพง  สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองได้มาก  และหวังให้ลูกชายตั้งใจเรียน  ดูแลตัวเองให้ปลอดภัย  และสำเร็จการศึกษาตามที่หวังไว้