นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคาดว่าประชาชนจะเริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม และจะกลับวันที่ 6-7 กรกฎาคม โดยทางถนน อาทิ รถยนต์ส่วนบุคคล และรถยนต์สาธารณะ มีการดำเนินการวางมาตรการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ มาตรการในการอำนวยความสะดวก ส่วนที่สอง คือ มาตรการอำนวยความปลอดภัย อาทิ อำนวยความสะดวกด้านโครงข่ายการเดินทาง คือ บริหารจัดการจราจร การจัดการจุดวิกฤติจราจร และยกเว้นค่าผ่านทาง ซึ่ง ครม.ได้มีมติยกเว้นค่าผ่านทาง ในส่วนที่เป็นมอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง (มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ศรีนครินทร์-ชลบุรี และ 9 วงแหวนรัชดาภิเษก ตะวันออก และตะวันตก) ตั้งแต่วันที่ 3-8 กรกฎาคม 2563

สำหรับทางพิเศษ 7 เส้นทาง จะมีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 เส้นทาง ได้แก่ ศรีรัช, อุดรรัถยา และเฉลิมมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5-6 กรกฎาคม , มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกทางถนน เช่น บริการจุดพักรถ จุดตรวจสภาพรถ รวมถึงจุดบริการประชาชนที่เดินทางทางถนนอย่างเพียงพอ และยังมีการบริการข้อมูลข่าวสารการจราจร โดยมีช่องทางให้ข้อมูลข่าวสารการจราจร ผ่านแอปพลิเคชันของกรมทางหลวง ประชาชนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดดูได้ ซึ่งจะแบบเป็น Real Time สามารถเช็กสภาพการจราจรได้

นอกจากนี้ การบริการข้อมูลข่าวสารการจราจรยังมีสายด่วนหมายเลข 1356 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม, สอบถามการจราจร 1586 กรมทางหลวง, 1146 กรมทางหลวงชนบท, 1193 ตำรวจทางหลวง, 1137 จส.100, 1255 จราจรเพื่อสังคม และ 1192 สายด่วนรถหาย อีกทั้งยังมีแอปพลิเคชัน "M Traffic" สำหรับเดินทางบน Motorway และ "Thailand Highway Traffic" สำหรับเดินทางบนทางหลวงทั่วประเทศ เพื่อเป็นการตัดสินใจในการเดินทาง

"เชื่อว่าจะมีการเดินทางโดยสารสาธารณะประมาณ 7.6 ล้านคน ซึ่งได้มีการเตรียมการจัดหายานพาหนะต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนไม่ว่าจะเป็นเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล หรือจากกรุงเทพฯ ออกไปต่างจังหวัด หรือจากต่างจังหวัดกลับมายังกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนสบายใจในเรื่องของการเดินทางหากปฏิบัติตามกฎ และขอเน้นย้ำเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงต้องยึดหลัก Social Distancing, สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์"