นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า วันนี้ (1ก.ค.63) ซึ่งเป็นการทำงานวันแรก ได้มอบนโยบายการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน โดยในระยะเร่งด่วนจะเป็นการแก้ไขหนี้เสียที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งขณะนี้มีหนี้ที่ค้างชำระแต่ยังไม่เป็น Npl 3 แสนบัญชี ประมาณ 70,000 ล้านบาท เป็นส่วนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ และหนี้ npl เดิม อีก 4 แสนบัญชี จำนวน 65,000 ล้านบาท รวม 135,000 ล้านบาท ที่ธนาคารตั้งสำรองหนี้แล้ว แต่ต้องแก้ไขให้เป็นหนี้ปกติต่อไป จึงต้องหาแนวทางในการบริหารหนี้เสียออกไปให้เร็วที่สุด และหากจำเป็นต้องสำรองหนี้สงสัยจะสูญมากขึ้น ก็ต้องดำเนินการตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เบื้องต้นคาดว่าจะมีการตั้งสำรองไว้ที่ 50,000 ล้านบาท

ส่วนระยะต่อไปจะผลักดันให้ธนาคารออมสินเป็นธนาคารเพื่อสังคมอย่างแท้จริง โดยจะขยายสินเชื่อเพื่อสังคม หรือเพื่อประชาชนระดับฐานรากให้มากขึ้น และลดการทำธุรกรรมในเชิงพาณิชย์ลง แต่ก็ยังอยู่ในสัดส่วนที่สามารถทำกำไรได้อยู่ซึ่งการกลับมาทำงานออมสินอีกครั้ง ตั้งใจจะผลักดันธนาคารให้เป็นธนาคารเพื่อสังคม เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้มากขึ้น

นายวิทัย กล่าวว่า อย่างไรก็ตามเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้ให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง พร้อมให้ความสนับสนุน และดูแลพนักงานในสาขาให้มากขึ้น พร้อมยืนยันว่าจะมีการจ่ายโอทีเพิ่มให้ 2 เท่า ส่วนลูกจ้างนั้นก็จะมีโบนัสให้แน่นอน โดยธนาคารจะบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างเหมาะสม ด้วยการลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้บริหารลง เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอในการดูแลพนักงานทั้งหมด