เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตบางซื่อ กทม. โดยกล่าวว่า โรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เพื่อดูความแตกต่าง เนื่องจากปัญหาการจัดการเรียนการของสอนโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะแตกต่างกัน

สำหรับโรงเรียนโยธินบูรณะ มีการเหลื่อมวันตามมาตรการ “เรียน 5 พัก 9” และจากการทดลองเข้าไปนั่งในห้องเรียนจริง พบว่าห้องเรียนในตัวอาคารขนาดใหญ่จะมีระบบการถ่ายเทอากาศที่ไม่ค่อยดี เมื่อใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา อาจทำให้ครูและนักเรียนอึดอัดเกินไป ซึ่งได้ให้โรงเรียนแก้ปัญหาแล้ว โดยแบ่งเวลาเรียนและเวลาพักให้เหมาะสม

นายณัฏฐพลกล่าวว่า ขณะนี้ภาพรวมสถานศึกษาทั่วประเทศมีความพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด-19 อย่างไรก็ตาม หากมีการติดเชื้อจริง ๆ ก็สามารถทำการเรียนการสอนต่อไปได้ ทั้งในช่องทาง On-Air หรือ Online ในรูปแบบที่ได้ทดลองกันมาแล้ว จึงขอให้มั่นใจมาตรการของรัฐบาลในการเปิดสถานศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวต่อไปในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ภาพจากเพจ ศธ.360 องศา