วันที่ 1 ก.ค.63 สหภาพยุโรป ได้ประกาศให้ ไทย อยู่ใน COVID-19 "Safe List" เป็น "กลุ่มปลอดภัย" หนึ่งใน 14(+1) ประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศในสหภาพยุโรปได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียน และเป็นเพียง 1 ใน 4 ประเทศในทวีปเอเชีย (อีกสามประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ส่วนประเทศจีนผ่านการประเมินแล้ว แต่อยู่ในการหารือในเงื่อนไขที่จีนจะอนุญาตให้ชาวยุโรปเดินทางเข้าประเทศจีนได้เช่นกัน) รายชื่อประเทศที่อยู่ในกลุ่ม Safe List นี้ คณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรป ได้พิจารณาจากสถานการณ์การติดเชื้อ ทั้งในแง่จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาและจำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากรซึ่งจะต้องใกล้เคียงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิกของอียู แนวโน้มการติดเชื้อใหม่ที่คงที่หรือลดลง รวมทั้งมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของประเทศนั้นๆจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยเชื้อที่เพียงพอ การเฝ้าระวังและติดตามผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ศักยภาพการกักกัน ความสามารถในการรักษา และการรายงานผล ทั้งนี้จะทบทวนทุกสองสัปดาห์ รายชื่อประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ายุโรปได้ ในชุดแรก คือ -แอลจีเรีย -ออสเตรเลีย -แคนาดา -จอร์เจีย -ญี่ปุ่น -มอนต์เตเนโกร -โมรอกโก -นิวซีแลนด์ -รวันดา -เซอร์เบีย -เกาหลีใต้ -ไทย -ตูนีเซีย -อุรุกวัย (-จีน กำลังเจรจาในประเด็นเรื่องการอนุญาตให้ชาวยุโรปเดินทางเข้าจีนได้) ทั้งนี้การออกวีซ่าและการอนุญาตให้ข้ามพรมแดนเป็นสิทธิ์ของแต่ละประเทศจะพิจารณาประกาศกำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรมาธิการยุโรปดังกล่าว แหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมาธิการยุโรป วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)