เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่รัฐสภา ที่ห้องประชุม VDO Conference สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา หารือทวิภาคีร่วมกับนายเทรเวอร์ มัลลาร์ต (Rt. Hon. Trevor Mallard) ประธานรัฐสภานิวซีแลนด์ เพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างกัน ผ่านระบบการประชุมทางไกล สืบเนื่องจากการเลื่อนกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยในช่วงเดือน เม.ย. 63 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยนายชวน กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้หารือกับประธานรัฐสภานิวซีแลนด์ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยกับรัฐสภานิวซีแลนด์มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น แม้ว่ากำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยจะถูกเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด แต่รัฐสภาไทยมีความยินดีให้การต้อนรับการมาเยือนของประธานรัฐสภานิวซีแลนด์เสมอ นอกจากนี้ยังได้กล่าวชื่นชมประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดการสถานการณ์โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี โดยสถานการณ์ในประเทศไทยก็เป็นไปในทิศทางที่ดีเช่นกัน จึงอยากให้นำประสบการณ์ของทั้ง 2 ประเทศมาประมวลเพื่อปรับปรุงเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะกลับมาแพร่ระบาดซ้ำ หรือโรคอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต

อย่างไรก็ตาม นายชวน ยังได้กล่าวถึงความร่วมมือกันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย โดยนักศึกษาไทยได้ไปศึกษาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เนื่องจากเป็นระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศในทวีปยุโรป สำหรับความสัมพันธ์ในระดับรัฐสภานั้น ที่ผ่านมารัฐสภาทั้งสองได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกันขึ้น เพื่อเป็นช่องทางสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกรัฐสภาทั้งสองประเทศ ผ่านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน การเยือนและการหารือทวิภาคีร่วมกัน

และในโอกาสที่รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชีย และแปซิฟิก (Asia-Pacific Parliamentary Forum) หรือ APPF ครั้งที่ 30 ในปี 2565 จึงขอถือโอกาสเรียนเชิญสมาชิกรัฐสภานิวซีแลนด์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ด้านประธานรัฐสภานิวซีแลนด์ ได้กล่าวขอบคุณประธานรัฐสภา ที่ได้สละเวลาในการหารือผ่านช่องทางออนไลน์ในครั้งนี้ โดยทั้งสองได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ มาตรการในการจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การส่งเสริมการศึกษาระหว่างกัน และการประชุม APEC ที่ประเทศนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพในปี 2564 ซึ่งนิวซีแลนด์ได้มีการปรับเปลี่ยนการประชุม APEC ให้เป็นรูปแบบการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ และการเลือกตั้งของประเทศนิวซีแลนด์ที่จะมีขึ้นในเดือน ก.ย. 63

ในช่วงท้ายของการหารือท่านประธานฯ ชวน หลีกภัย ได้กล่าวถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยมีข้อตกลงการค้าเสรีร่วมกัน ทำให้สินค้าโดยเฉพาะผลไม้ไทยส่งออกไปนิวซีแลนด์มากขึ้น พร้อมกันนั้นนายชวน หลีกภัย ได้เตรียมราชาแห่งผลไม้ คือ ทุเรียนให้แก่ประธานรัฐสภานิวซีแลนด์ผ่านสถานทูตอีกด้วย