เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 30 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมอนุมัติให้กระทรวงพัฒนาสัง และความมั่นคงของมนุษย์ ปรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่กลุ่มเปราะบาง จากการจ่าย 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน มาเป็นการจ่าย 1 ครั้ง จำนวน 3,000 บาท ในเดือนก.ค.นี้ โดยกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ 1.เด็กแรกเกิด – 6 ปีจากครอบครัวยากจน 2.ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยสูงอายุ 3.ผู้พิการที่รับเบี้ยผู้พิการ ซึ่งผู้สูงอายุ และผู้พิการต้องไม่เคยได้รับเงินเยียวยา 5 พันบาท ตามโครงการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019