สวนพฤษศาสตร์ภาคใต้ทุ่งค่าย ย่านตาขาวตรัง จัดกิจกรรมทดสอบความพร้อมเตรียมเปิดแหล่งท่องเที่ยว “สะพานเรือนยอดไม้” สะพานแขวนเรือนยอดไม้แห่งแรกของประเทศไทย และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ รับนักท่องเที่ยว1ก.ค.63

                              
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ทุ่งค่าย ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง   นายวุฒิชัย พิรุณสุนทร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายสาธิต ไกรนรา นายอำเภอย่านตาขาว รวมทั้งคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอย่านตาขาว  การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตรัง และฝ่ายตำรวจ  ร่วมซักซ้อม ทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเปิดแหล่งท่องเที่ยว“สะพานเรือนยอดไม้” และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ภายในสวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวแบบ new normal ในวันพรุ่งนี้ โดยทำการทดสอบความพร้อม (Test Run) ระบบการคัดกรองนักท่องเที่ยวและทดสอบความพร้อมการใช้ระบบ application ไทยชนะ

ทั้งการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และเฝ้าระวังตนเองต่อเชื้อ covid19 บริเวณโซนพื้นที่บริการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เทคนิคตอนการล้างมือ เพื่อป้องกันเชื้อ covid19 แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาใช้บริการ บริเวณห้องน้ำ ห้องสุขา จัดเตรียมจุดคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ จัดทำป้ายข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ คิวอาร์โค้ดไทยชนะบริเวณจุดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเช็คอินและเช็คเอาต์จำนวน 5 จุด จัดทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างในจุดให้บริการ ที่อาจมีผู้ใช้บริการจำนวนมากรวมกลุ่ม จัดทำถังขยะรองรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและของเสียที่สัมผัสสารคัดหลั่ง 2 จุด ทั้งนี้ส วนพฤกษศาสตร์สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้จำนวน 500 คน ปริมาณพื้นที่บริการ 8,500 ตารางเมตร  อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และทดสอบความแข็งแรงของสะพานแขวน “เรือนยอดไม้” เรียบร้อยแล้ว พบว่ามีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมรับนักท่องเที่ยว แต่ทางเจ้าหน้าที่ได้ติดป้ายจำกัด นทท.ที่จะเดินข้ามสะพานแขวนเรือนยอดไม้ดังกล่าว พร้อมกันครั้งละไม่เกิน 3 คน และห้ามพิงราวสะพานแขวน  ทั้งนี้ เพื่อเว้นระยะห่าง และเพื่อความปลอดภัยของ นทท.
                               

ด้านนายวิโรจน์ ตันธนาภินันท์ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย กล่าวว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดตัวในวันที่ 1 ก.ค. ได้มีการเตรียมมาตรการตามที่รัฐบาลกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งจุดคัดกรองของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการโดยนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิ  เจลล้างมือไว้  ลงทะเบียนผ่านระบบไทยชนะ ซึ่งถ้าหากว่านักท่องเที่ยวทางใดไม่มีโทรศัพท์มือถือ ก็ใช้วิธีลงทะเบียนในสมุด การปฏิบัติเว้นระยะห่าง และการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว โดยที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ จะเข้ามาศึกษาเส้นทางธรรมชาติซึ่งมีระยะทาง 3 กิโลเมตร ผ่านสะพานแขวนเรือนยอดไม้แห่งแรกของประเทศไทย

โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงทุกปี  ซึ่งต่อเดือนจะมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวประมาณ 15,000 คน โดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนที่เข้ามาเป็นหมู่คณะ เพื่อศึกษาธรรมชาติ  โดยมีมัคคุเทศก์น้อยคอยนำทาง ทั้งนี้ ภายในสวนพฤกษศาสตร์มีพื้นที่ทั้งหมด 2,600 ไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นป่าดิบชื้นแบ่งเป็น 2 ส่วน ประมาณ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ เป็นป่าดิบชื้น อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นป่าพรุน้ำจืด ส่วนใหญ่สัตว์ป่าที่มีอยู่ในสวนแห่งนี้จะไม่มีสัตว์ใหญ่จะเป็นจำพวกนก

หากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 8.30 น-16.30 น.ของทุกวัน และกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวไว้ 500 คนต่อช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาใดซึ่งเราจะมีระบบตรวจเช็คอยู่ตลอดเวลา