เปิดหัวกรุยทางพลางๆ ไปก่อน กับการสรรหาปลัดก.วัฒนธรรมคนใหม่เดือนต.ค.นี้ ล่าสุด “อิทธิพล คุณปลื้ม” รมว.วัฒนธรรม แย้มไต๋คุณสมบัติปลัดฯ อาวุโสสุดก็ใช่ อาวุโสรองก็มีสิทธิ์ โดยมี 3 บิ๊กกรมใหญ่ “สวธ.-กรมศิลป์–สป.วธ.” เป็นแคนดิเดตพิสูจน์ผลงาน ใครเข้าตากรรมการมากที่สุด บิ๊กผู้นั้นนั่งปลัดก.วัฒนธรรมคนใหม่
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า การพิจารณาสรรหาผู้บริหารข้าราชการระดับสูงตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) คนใหม่ ที่จะมาบริหารงานต่อจากนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดวธ. ซึ่งจะเกษียณอายุราชการเดือนกันยายนนี้ โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้หลักการพิจารณาบุคคลในการบริหารงานระดับสูงไว้ว่าให้ดูความเหมาะสมเป็นหลัก และรองลงมาเป็นความอาวุโส ควบคู่กับหลักเกณฑ์ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนดตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ซึ่งจากที่ตนได้เข้ามาทำงานที่วธ. เกือบ 1 ปี ได้มีการพิจาณาผู้บริหารวธ.ในเรื่องดังกล่าวในภาพรวมอยู่แล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่ได้วางตัวใครคนใดคนหนึ่งไว้

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ในส่วนการประเมินค่าสมรรถนะ จะมองจาก 3 กรมใหญ่ที่สัมผัสมา ได้แก่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กรมศิลปากร และสำนักงานปลัดวธ. ส่วนค่าการบริหารงานบุคคลจะมีการพิจารณาในรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งแต่เดิมก.พ.กำหนดให้พิจารณาบุคคลอาวุโสเป็นลำดับแรก แต่ต่อมามีการปรับปรุงเกณฑ์ที่ไม่ต้องยึดความอาวุโส 100 % หากมีผู้อาวุโสน้อยกว่าแต่มีสมรรถนะและความสามารถในการทำงานได้ดีกว่า บุคคลนั้นสามารถขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงได้ ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาพิจารณา ซึ่งในประเด็นดังกล่าวหลายกระทรวงมีปัญหาที่แม้มีความอาวุโส แต่ทำงานหย่อนยาน ไม่กระตือรือร้น จึงไม่เหมาะสมที่จะขึ้นสู่ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม โดยธรรมเนียมปฏิบัติ ปลัดกระทรวงที่จะเกษียณอายุราชการจะเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมมาให้รัฐมนตรีพิจาณา ซึ่งในส่วนตัวจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารทุกฝ่าย และจะต้องขอคำปรึกษานายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ในส่วนพรรคการเมืองยืนยันว่า ไม่ได้ก้าวล่วงในการทำงานของตนอยู่แล้ว

“ในระยะเวลาอีก 2 เดือนหลังจากนี้ ก่อนมีการแต่งตั้งปลัดวธ.คนใหม่ จะมีการพิจารณาการทำงานของผู้บริหารแต่ละคน จะไม่ได้ให้โจทย์ทำงานเดียวกัน แต่จะมีการประเมินภาพรวม ตั้งแต่ก่อนที่ตนเข้ามา ระหว่างที่เข้ามา และการดำเนินงาน หลังจากนี้ผมจะให้เป็นธรรมทุกฝ่าย ให้โอกาสผู้บริหารวธ.ทุกคนได้ทำงานพิสูจน์ฝีมือ ซึ่งผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งสูงสุดของกระทรวง ควรมีคุณสมบัติที่ต้องรับผิดชอบงานได้ทุกอย่าง ทั้งการกลั่นกรองงาน การเป็นตัวแทนข้าราชการประจำของกระทรวง สามารถประสานงานได้รอบด้าน เพราะวธ.ทำงานกับเครือข่ายภาคประชาชนมาก ทั้งอาชีพ ศาสนา ศิลปิน และงานวิชาการ ดังนั้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ขอให้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์” นายอิทธิพล รมว.วัฒนธรรม กล่าว


แฟ้มภาพ: อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัมนธรรม กฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดก.วัฒนธรรม (คนหลัง)