วันที่ 30 มิ.ย.63 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติครม.ว่า  ครม.มีมติอนุมัติวันหยุดเชยสงกรานต์ โดยครม.เห็นชอบวันจันทร์ที่ 27 ก.ค.2563  เป็นวันหยุดราชการ ชดเชยสงกรานต์ เป็นเวลา 1 วัน  ซึ่งก่อนหน้านี้ครม.มีมติเลื่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว มีการดำเนินกิจการกิจกรรมได้มากขึ้น 

จึงกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 ก.ค. ส่วนราชการต้องไม่กระทบกับการบริการประชาชน ส่วนรัฐวิสาหกิจกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทยก็กำหนดให้เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าว จะทำให้เป็นวันหยุดยาว ตั้งแต่วันที่ 25ก.ค.-28ก.ค.63 รวมทั้งสิ้น4 วัน