ชาวบ้านเฮ กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง น้ำเค็มปะทะน้ำจืด เกิดปรากฎการณ์ปลาน้ำจืดเมาน้ำเค็มลอยหัวชาวบ้านแห่จับสร้างรายได้งาม

ช่วงเช้าที่ประตูระบายน้ำคลองแพรกเมือง ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ชาวบ้านจำนวนมากได้นำเครื่องมือทำการประมงมาหาปลากันที่บริเวณหน้าประตูน้ำดังกล่าว หลังจากกรมชลประทานได้เปิดประตูระบายน้ำหลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นในอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปรากฎการณ์นำจืดมาปะทะกับน้ำเค็มที่ปากน้ำแพรกเมือง ซึ่งเป็นจุดบรรจบกันระหว่างน้ำจืดและน้ำทะเล ขณะที่การระบายน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังชั้นในได้พัดพาเอาปลาน้ำจืดนานาชนิดมาด้วย เมื่อปลาน้ำจืดมาเจอกับน้ำเค็มทำให้ปรับสภาพการดำรงชีวิตไม่ได้พากันลอยหัวจำนวนมากทำให้กลายเป็นโอกาสของชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมมากเข้าทอดแหจับปลาน้ำจืดในจุดบรรจบของน้ำบริเวณดังกล่าวซึ่งมีปลาน้ำจืดนานาชนิดให้จับอย่างสนุกสนาน สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านรายละ 1-3 พันบาทต่อวัน

โดยนายเกียรติ นุ่มคง หนึ่งในชาวบ้าน ต.หน้าสตน อ.หัวไทร กล่าวว่า หลังจากชลประทานเปิดประตูระบายน้ำบริเวณนี้ตั้งแต่เมื่อวาน (29 มิ.ย.63) ปรากฏว่ามีปลาจำนวนมากที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าปลาเมาน้ำ คือปลาน้ำจืดมาเจอกับน้ำเค็มจะปรับตัวไม่ได้ทำให้เกิดอาการลอยหัวคล้ายกับเมาหากไม่จับก็จะตายไปตามธรรมชาติ ต่างพากันมาทอดแหจับปลากันอย่างคึกคักสร้างรายได้อย่างงามมีปลาน้ำจืดนานาชนิดทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็ก เถือเป็นโอกาสดีเนื่องจากระยะนี้ชาวเรือประมงพื้นบ้านไม่สามารถออกไปวางอวนจับปลาบริเวณหน้าอ่าวได้เนื่องจากมีแมงกะพรุนไฟระบาดอย่างหนัก ต่างมาจับปลาบริเวณประตูน้ำสร้างรายได้บรรเทาความเดือดร้อนไปได้บ้าง

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance