ที่โรงเรียนบ้านโผลง หมู่ที่ 5 ตำบล โต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 นำกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ลงพื้นที่ทำการประกอบอาหาร และแจกข้าวกล่องให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ โดยมี ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมประกอบอาหารในครั้งนี้

ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้จัดทำข้าวกล่องจำนวน 300 กล่อง รวมทั้งป๊อปคอน จำนวน 300 ชุด นอกจากนี้ ยังจัดบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษา แนะนำด้านสุขภาพให้กับประชาชนอีกด้วย สร้างความประทับใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตามแม้สถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายลง ในส่วนมาตราการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังต้องมีความต่อเนื่อง ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องภายใต้หลักมาตรฐาน (New Normal) ฐานวิถีชีวิตใหม่ และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปลอดภัยห่างไกลเชื้อไวรัส