ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ออกประกาศมาตรการเตรียมพร้อมต้อนรับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่จะเดินทางเข้า ออก เพื่อติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.ผู้เข้าใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย ก่อนการเข้าใช้บริการของแต่ละหน่วยงาน 2.ต้องแสกนเช็คอิน/เช็คเอ้าท์ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนเข้ารับบริการ 3.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและต้องผ่านจุดคัดกรองของแต่ละอาคาร 4.เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันตามนโยบาย Social distancing

ในการนี้การเรียนการสอนทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มีมาตรการรองรับความปลอดภัย COVID -19 โดยมีมาตรการ ดังนี้
1.ห้องเรียนต้องมีนักศึกษาไม่เกิน 16 คน 2.ห้องเรียนคอมต้องมีนักศึกษาไม่เกิน 24 คน 3.ห้องแลปต้องมีนักศึกษาไม่เกิน 36 คน มีห้องสำหรับอาจารย์ในการสอนออนไลน์และหากมีภาคปฏิบัติจัดการแบ่งกลุ่ม