กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค พร้อมด้วยสมาชิกผู้ก่อตั้งรับมอบเอกสารรับรองเป็นพรรคการเมืองอย่างสมบูรณ์จากกกต.เรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าวันนี้

ประเทศไทยในวันนี้มีความชัดเจนว่าบ้านเมืองมีความต้องการการเมืองที่สร้างสรรค์ ต้องการนักการเมืองที่พร้อมลงมือทำ ต้องการนักการเมืองที่เป็นมืออาชีพ นักการเมืองที่เข้าใจปัญหาของประเทศชาติและประชาชนอย่างลึกซึ้งและที่สำคัญที่สุด นักการเมืองที่มีจิตสาธารณะ

พรรคกล้า จะทำการเมืองอย่างตรงไปตรงมา อะไรดีเราจะสนับสนุน อะไรไม่ดีเราพร้อมเสนอแนวทางแก้ไข เราจะไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก โดยที่เราจะยึดหลัก “ปฏิบัตินิยม” ในการเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

เราเป็นพรรคใหม่ เราจึงต้องมีผู้ร่วมอุดมการณ์ที่อยากเห็นประเทศไทยทันสมัย มั่งคั่งและเป็นสุข พวกเรามีความตั้งใจสร้างพรรคกล้า ให้เป็นที่รวมตัวของทุกคนที่อยากทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อบ้านเมือง และที่ไม่อยากเห็นคือประเทศไทยที่ล้าหลัง ไม่ว่าจะเป็นความล้าหลังในระบบราชการ ระบบการเมือง และระบบเศรษฐกิจ รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยเฉาพะวันนี้เราอยู่ในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

พรรคกล้า แบ่งภารกิจการทำงานเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยเป็น 5 กล่อง
1- เศรษฐกิจใหม่เพื่อทุกคน
2- เกษตรทันสมัย เกษตรพรีเมียม
3- ศึกษาเพื่ออาชีพ
4- คุณภาพชีวิตเป็นสิทธิ
5- Soft Power เป็นอาวุธ

หลังจากนี้ภารกิจสำคัญของพรรคกล้า คือการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นทางเลือกหลักให้กับประชาชนในอนาคต เราจึงขอเชิญชวนผู้กล้าทุกคน ไม่ว่าจะในฐานะผู้สนับสนุน สมาชิกพรรค หรือผู้ร่วมงาน โดยที่เราจะเปิดพื้นที่ส่วนกลางในรูปของเว็บไซต์พรรค และเฟซบุ๊กเพจของพรรคในการรวมพลคนมีของ และจะมีการรับสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ klaparty.org ในเร็ววันนี้

วันนี้ประเทศไทยมีปัญหามากมายที่รอการแก้ไข เราจึงมีหน้าที่ในฐานะพรรคใหม่ที่จะทำตัวให้พร้อมที่จะเป็นทางเลือกหลักให้กับประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

พรรคกล้าขอเชิญชวนอีกครั้ง ประชาชนที่มีความต้องการเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก เป็นการเมืองที่ทำงานด้วยความสร้างสรรค์ มาร่วมกัน “ลงมือทำ” ด้วยกันกับเรา

#พรรคกล้า #เรามาเพื่อลงมือทำ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance