เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 30 มิ.ย.63 นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทองอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับผู้สูงอายุภายในพื้นที่ทุก หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจาก ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ทางจังหวัดยโสธร ก็ยังเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 และในพื้นที่ตำบลตาดทอง ก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ทั้ง สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจน อสม.และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คอยคัดกรอง คอยตรวจสอบ ผู้ที่เข้าออกหมู่บ้าน ตลอดจนการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทางเทศบาลตำบลตาดทองจึงได้นำ เครื่องอุปโภคบริโภคประกอบไปด้วยไข่ไก่ ข้าว น้ำมันพืช ปลากระป๋อง มาม่า น้ำปลา มอบให้กับผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้