ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภานุมาศ แก้วพิลึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เตรียมแผนพัฒนา ลำห้วยเขมร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพราะภูมิทัศน์รอบๆ ลำห้วยเขมร ที่เป็นทางยาว ทั้งสองฟากฝั่งของลำห้วยจะเป็นป่าไม้ธรรมชาติ มีทั้งต้นไม้เล็กและต้นไม้ใหญ่ ในส่วนของลำห้วย เขมรนั้นก็เป็นลำห้วยขนาดใหญ่และยาว ทอดไปตามป่าไม้ ซึ่งหากได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว จะเป็นอีก แห่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวชมลำห้วยเขมร นอกจากนั้นแล้ว ยังจะเกิดรายได้ให้กับประชาชนภายในพื้นที่ตำบลนาคำที่สามารถนำสินค้าตามฤดูกาลตลอดจนสินค้าโอทอป ทั้งเห็ด หน่อไม้ ปลา ไข่มดแดง กบ ตลอดจนอึ่งอ่าง นอกจากนั้นแล้ว ก็จะเกิด มีร้านอาหารขึ้นตามลำห้วยเขมร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว ดังนั้นในตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำได้ทำการออกแบบ และเตรียมการที่จะของบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้สนับสนุนการพัฒนาลำห้วยเขมรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของตำบลนาคำต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance