เครือข่ายประมงพื้นบ้านนครศรีธรรมราช รวมตัวสรุปปัญหาประมงผิดกฎหมายแถลงการณ์จี้กรมประมงดำเนินการกวาดล้างเด็ดขาด-หยุดคุกคามกิจกรรมอนุรักษ์และเรียกร้องนักการเมืองยุติบงการเบื้องหลังสร้างความแตกแยก

ที่ จ.นครศรีธรรมราช ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายบริเวณหน้าอ่าวนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะบริเวณปากอ่าวปากนคร ปากพญา และปากอ่าวปากพนัง ทำให้เครือข่ายผู้นำชาวประมงพื้นบ้านอำเภอขนอม อำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอเมือง อำเภอปากพนัง และอำเภอหัวไทร รวม 6 อำเภอ ได้รวมตัวกันหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งของนครศรีธรรมราช ซึ่งได้สรุป 5 ประเด็นปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับนิเวศน์ทรัพยากรชายฝั่งอย่างรุนแรงคือ 1. เรือคราดหอยแครงผิดกฎหมาย 2 เรือลากแขกหรือเรือลากหิน 3เรือลากปลิงทะเลต่างชาติ 4.เรือวางลอบไอ้โง่ และ 5เรืออวนรุนหัว

โดยที่ประชุมเคือข่ายประมงพื้นบ้านได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ในฐานะที่ได้ร่วมกันรับผิดชอบต่อกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูชายฝั่งทะเลมาร่วมกันกว่า 20 ปี พบว่า ได้มีความพยายามจากกลุ่มประมงบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมายในพื้นที่ มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐ ในประเด็นการทำบ้านปลาเพื่อการอนุรักษ์ ได้ส่งผลให้เกิดการกีดขวางน้ำ และโจมตีการทำการอนุรักษ์ดังกล่าว รวมทั้งการกล่าวหาว่ามีการกีดกั้นไม่ให้ทำประมง ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วเป็นกฎกติกาชุมชนในการอนุรักษ์สัตว์น้ำให้เติบโตจนได้ขนาดแล้วจึงจะร่วมกันจับสัตว์น้ำเพื่อความยั่งยืน

แถลงการณ์ยังเรียกร้องในประเด็นสำคัญคือ 1.การให้กรมประมงดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาด 2.ขอให้มีมาตรการช่วยเหลือชาวประมงที่ทำประมงอย่างถูกกฎหมาย 3.ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชทบทวนคำสั่งห้ามการทำบ้านปลาในเขตอนุรักษ์ 4.ขอให้มีการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.ขอให้กรมเจ้าท่าดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายกรณีการทำกระโจมบ้านปลาในเขตอนุรักษ์ และ 6.ขอให้นักการเมืองในพื้นที่หยุดการกระทำที่สร้างความแตกแยกให้กลุ่มประมงพื้นบ้าน 7.ขอให้คณะกรรมการประมงจังหวัดรับรองเขตพื้นที่การอนุรักษ์ และ8.กรณีมีการข่มขู่คุกคามชาวประมงที่ทำกิจกรรมการอนุรักษ์ ขอให้หน่วยงานทุกภาคส่วนออกมาตรการคุ้มครองโดยด่วน โดยหลังจากนี้จะมีการติดตามสถานการณ์ในรูปของเครือข่ายและพร้อมที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance