มาจากอินเดีย 6 ราย และสหรัฐ 1 โดย 4 รายพบเชื้อ ไม่มีอาการ ขณะอีก 3 จมูกไม่ได้กลิ่น 35 วันแล้วที่ไทยปลอดติดเชื้อในประเทศ โดยไทยอยู่ในอันดับ 95 โลก

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.63 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยซึ่งล่าสุดวันนี้ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,169 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงเดิมที่ 58 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มเติม ยอดรวมผู้ป่วยรักษาหายยังอยู่ที่ 3,053 ราย และยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 58 ราย นอกจากนี้ เป็นวันที่ 35 แล้วที่ประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ

สำหรับรายละเอียดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย แบ่งเป็น 1.เดินทางกลับจากประเทศอินเดีย 6 ราย เป็นหญิงไทย 3 ราย อายุ 28, 31 และ 36 ปี และชายไทย 3 ราย อายุ 42, 45 และ 61 ปี เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.เข้าพักใน state quarantine และตรวจหาเชื้อในวันที่ 26 มิ.ย.ผลตรวจพบเชื้อ โดยพบว่า 3 ราย มีอาการ เช่น ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น และหายใจลําบาก ส่วนอีก 3 รายไม่มีอาการ

2. กลับจากสหรัฐอเมริกา 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 27 ปี เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.เข้าพักใน state quarantine และตรวจหาเชื้อในวันที่ 28 มิ.ย.ผลตรวจพบเชื้อ โดยมีอาการ ไอ เจ็บคอ

ทั้งนี้ สัดส่วนผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันสะสมแบ่งตามพื้นที่ ดังนี้ กรุงเทพฯ และนนทบุรี 1,766 ราย / ภาคเหนือ 95 ราย / ภาคกลาง 453 ราย / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย / ภาคใต้ 744 ราย

นอกจากนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้รายงาน จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมใน สถานกักกันโรคของรัฐที่ส่วนกลางและจังหวัด Stage and Local Quarantine Sites ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์- 29 มิถุนายน 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 232 ราย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย มีผู้ป่วยอยู่อันดับที่ 95 ของโลก โดยผู้ป่วยอายุน้อยที่สุด 1 เดือน ผู้ป่วยอายุสูงสุด 97 ปี โดยอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยอยู่ที่ 39 ปี