มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 ก.ค.63 คุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท และปริญญาเอกทุกสาขาวิชา มีใบผ่านการรับรองนักบินตามมาตรฐาน FAA , EASA หรือมาตรฐานสากล ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.hrm.offpre.rmutp.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. 02-665-3777 ต่อ 6061, 6066