ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม ประกวดวาดภาพของเยาวชน ในหัวข้อ "เด็กดีอยู่บ้าน ต่อต้านโควิด ครอบครัวใกล้ชิดร่วมคิดเพื่อชาติ" และหัวข้อ "เลิกรังแกกันในโรงเรียนเถอะ..เพื่อนเอ๋ย" โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมประกวด โดยมีผลงานรวม 267 ผลงาน แบ่งเป็น ผลงานภาพวาด เกี่ยวกับการรณรงค์ให้เยาวชนอยู่บ้าน ในช่วงสถานการณ์โควิด 250 ภาพ มีเยาวชนตั้งแต่ระดับอายุ 6- 8 ปี จนถึงระดับ 15-18 ปี ส่วนกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน การรังแก หรือบูลลี่ ในโรงเรียน มีเยาวชนส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวด 17 ภาพ

ภายหลังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำการตัดสินผลงานที่รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่เยาวชนในครั้งนี้

สำหรับรายชื่อเยาวชน ผู้ที่ได้รับรางวัลหัวข้อ "เด็กดีอยู่บ้าน ต่อต้านโควิด ครอบครัวใกล้ชิด ร่วมคิดช่วยชาติ" ช่วงอายุ 6 – 10 ปี รางวัลที่ 1 เด็กหญิงร่มเย็น อยู่เย็น อายุ 6 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ,รางวัลที่ 2 เด็กหญิงจรรยมณฑน์ มีสำราญ อายุ 8 ปี จังหวัดมหาสารคาม และรางวัลที่ 3 เด็กหญิงปริยากร สำรวจเบญจกุล อายุ 9 ปี จังหวัดสงขลา

ช่วงอายุ 11 - 14 ปี รางวัลที่ 1 เด็กหญิงกันยาวีร์ จิตร์ประวัติ อายุ 12 ปี จังหวัดชลบุรี ,รางวัลที่ 2 เด็ชายปรีดี ผโลปกรณ์ อายุ 11 ปี จังหวัดมหาสารคาม และรางวัลที่ 3 เด็กชายภานุภาพันธ์ แสนทำพล อายุ 11 ปี จังหวัดสมุทรปราการ

ช่วงอายุ 15 - 18 ปี รางวัลที่ 1 ลำดับภาพที่ นายอรรถพล ปวงอูป อายุ 18 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ,รางวัลที่ 2 นางสาววราพร อักษรกิ่ง อายุ 17 ปี จังหวัดชลบุรี และรางวัลที่ 3 นางสาวศิริกัญญา แกระหัน อายุ 17 ปี จังหวัดปทุมธานี

ส่วนหัวข้อ การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "เลิกรังแกกันในโรงเรียนเถอะ...เพื่อนเอ๋ย" ช่วงอายุ 6 – 10 ปี รางวัลที่ 1 เด็กหญิงณญาดา ขันทะสอน อายุ 9 ปี จังหวัดปทุมธานี ,รางวัลที่ 2 เด็กหญิงมนัสนันท์ยา อัตภูมิ อายุ 7 ปี จังหวัดปทุมธานี และรางวัลที่ 3 เด็กหญิงกชพรรณ กาฬภักดีอายุ 9 ปี จังหวัดปทุมธานี