งานวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชนบ้านวังตะเคียน ในโครงการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาดจากสมุนไพรไทย โดยถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม ครีมอาบน้ำ สบู่ น้ำยาล้างมือ และน้ำยาทำความสะอาดพื้น เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำไปผลิตใช้ในครัวเรือน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมถึงต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต ซึ่งมีชาวบ้านชุมชนที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ชุมชนบ้านวังตะเคียน ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้