“บัวใหญ่ โมเดล” สถานีรถไฟไม่ตอบโจทย์ความสะดวก -ปลอดภัย คนพิการสุดทนรวมตัวจี้ให้ รฟท. แก้ไข หากเพิกเฉยเตรียมใช้สิทธิร้องศาลปกครอง เมื่อช่วงเช้า วันที่ 27 มิถุนายน ที่สถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวข้องด้านการจราจรและการขนส่ง การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 11920/2562 โดยมีนายรัฐกิตต์ วัชรไพศาลสิน ในฐานะผู้แทนภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหาการออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการเดินทางของคนพิการ เด็กและผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบขนส่งรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-ชุมทางถนนจิระ โดยมีนายควง คำภี นายกสมาคมคนพิการโคราช พร้อมผู้แทนคนพิการด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย อ.บัวใหญ่ ได้มาให้ข้อมูลพร้อมยื่นหนังสือเรียนนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เรื่องขอจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้บริการรถไฟ นอกจากนี้ได้มีนายธนิศ แก้วประดับ นายสถานีบัวใหญ่ นายนิพนธ์ ลิ้มวงศ์ยุติ นายกเทศมนตรีเมือง (ทม.) บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ ได้มาร่วมรับฟังเสียงสะท้อนปัญหา เพื่อหาทางเยียวยาความเดือดร้อน นายควง นายกสมาคมพิการโคราช เปิดเผยว่า การออกแบบและก่อสร้างสถานีรถไฟบัวใหญ่ โดยไม่คำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัย ซึ่งเป็นสถานีรถไฟแห่งแรกและแห่งเดียว เมื่อซื้อตั๋วรถไฟแล้วต้องเดินย้อนไปขึ้นบันไดจำนวน 50 ขั้น เพื่อไปรอขึ้นขบวนรถไฟที่ชานชาลาที่ 1 หากต้องการเปลี่ยนชานชาลาก็เดินเท้าขึ้นบันไดอีกส่วนพื้นทางลาดให้คนพิการใช้รถวิลแชร์หรือการใช้รถล้อเลื่อนขนสิ่งของสัมภาระ ก่อสร้างไว้ที่ด้านข้างชานชาลาทั้ง 2 ข้าง ซึ่งมีระยะห่างด้านละ 250 เมตร คนพิการและผู้ที่มีปัญหาความเคลื่อนไหวด้านร่างกาย จึงมีปัญหา อุปสรรคเข้าไม่ถึงการบริการของภาครัฐและได้รับผลกระทบหลังเปิดใช้สถานีรถไฟแห่งใหม่กว่า 2 ปี สมาคมคนพิการโคราช ในฐานะเป็นตัวแทนชาวบัวใหญ่ จึงได้ประสานด้านสังคมและรณรงค์การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนพิการกับภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งที่ภาครัฐจัดให้ หากเพิกเฉยและไม่สามารถตอบโจทย์การใช้บริการได้ตรงจุด สมาคมคนพิการโคราช จำเป็นต้องใช้บริการศาลปกครองนครราชสีมา เพื่อร้องขอความเป็นธรรมตามสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย นายธนิต นายสถานีชุมทางบัวใหญ่ กล่าวว่า ล่าสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นที่ปรึกษาโครงการและรับผิดชอบพื้นที่ 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่สำรวจ ประเมิน ออกแบบและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อขจัดอุปสรรคในการเดินทางและความปลอดภัยเพื่อเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ แต่จะมีแนวทางแก้ไข ปรับปรุงอย่างไร ไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ หากมีความคืบหน้าที่ชัดเจนจะรายงานให้ทราบทันที นายรัฐกิตต์ ผู้แทนภาคประชาชน กล่าวชี้แจงว่า ตนได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร ผวจ.นครราชสีมา ให้มารับฟังเสียงสะท้อน ซึ่งพบปัญหาการออกแบบที่ไม่คำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการขนส่งทางราง ตนได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำเสนอต่อที่ประชุมระดับจังหวัดและรายงานให้ รฟท. รับทราบและหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้รูปแบบ “บัวใหญ่ โมเดล” เป็นตัวอย่างในการออกแบบก่อสร้างสถานีรถไฟและจุดตัดข้ามทางรถไฟที่มีทั้งสะพานเกือกม้าและทางลอดได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบัวใหญ่ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตทุกมิติและการขยายตัวของเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลดีต่อการดำเนินชีวิตและตอบโจทย์การใช้บริการขนส่งรถไฟที่มีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ทั่วประเทศได้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น