“สงวน-อุทัย” สจ.เขต อ.รัตนวาปี และ สจ.เขต อ.เฝ้าไร่ สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ ต.พระบาทนาสิงห์ ,โรงเรียนโรงเรียนบ้านโพนทอง ต.วังหลวง สร้างความมั่นใจแก่นักเรียน และผู้ปกครองช่วงเปิดภาคเรียน
วันที่ 26 มิ.ย. 2563 ที่โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ หมู่ที่ 8 บ้านโปร่งสำราญ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายสงวน ประโพธิ์ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (ส.อบจ.เขตอำเภอรัตนวาปี) มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 แก่โรงเรียน ตามโครงการ “โรงเรียนปลอดโควิด-19 นักเรียนปลอดภัย” ประกอบด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือ โดยมี นายเกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ พร้อมคณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบ

ส่วนที่ โรงเรียนโรงเรียนบ้านโพนทอง หมู่ 4 บ้านโพนทอง ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายอุทัย บุญเลี้ยง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (ส.อบจ.เขตอำเภอเฝ้าไร่) มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 แก่โรงเรียน ตามโครงการ “โรงเรียนปลอดโควิด-19 นักเรียนปลอดภัย” ประกอบด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือ โดยมี นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทองพร้อมคณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบ

สำหรับการมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแก้ว ในครั้งนี้เป็นไปตาม โครงการ “โรงเรียนปลอดโควิด-19 นักเรียนปลอดภัย” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการมอบหน้ากากอนามัยให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดหนองคายก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา กว่า 70,000 ชิ้น

นอกจากนี้ นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ยังได้วางมาตรการ 3 หลัก คือ หลักที่ 1 ป้องกัน หลักที่ 2 เยี่ยวยา และหลักที่ 3 ฟื้นฟู ซึ่งหลักที่ 1 และ 2 ได้ดำเนินการไปแล้ว หลังจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ก็จะได้ดำเนินการฟื้นฟูโดยการกระตุ้นภาคเกษตร ในการสร้างกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในการผลผลิตสินค้า การสร้างตลาดและการจับกลุ่มลูกค้าเพื่อจะเป็นการสร้างรายได้ต่อไป.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance