วันที่(26 มิ.ย. 63) สำนักงานเขตดอนเมือง นำโดยนายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “26 มิถุนายน 2563” ภายใต้แนวคิด Save Zone , No New Face “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” โดยร่วมกันเป็นหูเป็นตาป้องกัน และเฝ้าระวัง เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป