เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ คลินิกมนุษย์ล้อ เลขที่ 69ม.14 บ้านวังหมื่น ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู มูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย และ คลีนิคมนุษย์ล้อ จ.หนองบัวลำภู ร่วมกับ ชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ พร้อมพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมส่งมอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน อาทิ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ แอลกอฮอล์ทำความสะอาด น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เป็นแห่งที่ 6 จาก 15 แห่งทั่วประเทศ ภายในงานมี คุณสมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ1 คุณรินทร์นา มูลวาปี ผู้จัดการเขตปฏิบัติการ1 พื้นที่หนองบัวลำภู สำนักปฏิบัติการ2 พื้นที่ NE เป็นตัวแทนชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ นายนิกร ดาวเชิญ ประธานคลินิกมนุษย์ล้อจังหวัดหนองบัวลำภู นายธวัชชัย ศรีธานิน ผู้ประสานงานคลีนิคมนุษย์ล้อจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมสมาชิก และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมงาน

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้าสืบสานปณิธานองค์กร “ร่วม สร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ขับเคลื่อนโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ต่อเนื่อง พร้อมส่งต่อกำลังใจมอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย เพื่อส่งต่อไปยังเครือข่ายผู้พิการ 15 จังหวัดทั่วประเทศ

โดยที่ผ่านมาชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พร้อมพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นมอบให้กับสมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย อาทิ ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป, มอเตอไซด์รับจ้าง, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, ชมรมแท็กซี่มิเตอร์แอร์พอร์ต, ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จังหวัดนนทบุรี, เครือข่ายหาบเร่แผงลอยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง, กลุ่มผู้ค้าขายหาบเร่แผงลอยชาวแฟลตการเคหะร่มเกล้า, กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสมานฉันท์ บางบอน, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ, สมาคมคนพิการ จ.นครปฐม, ศูนย์บริการคนพิการเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ จ.ลำปาง, สมาคมวัฒนธรรมความพิการเชียงใหม่, ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์, ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระกับผู้ถูกร้องเรียน จ.ฉะเชิงเทรา และจะทยอยมอบให้กับเครือข่ายผู้พิการทั้ง 15 จังหวัดทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องต่อไป