ในช่วงที่การเดินทางท่องเที่ยวยังไม่สะดวกนัก เนื่องจากเหตุการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จึงได้รวบรวมภาพสถานที่สำคัญทางศาสนาของชาวพุทธ ในยามค่ำคืน มาให้ชื่นชมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการปักหมุดออกเดินทางไปท่องเที่ยว ด้วยการนำเสนอวัดวาอารามของไทยในยามค่ำคืน พร้อมชมแสงสีจากหลอดไฟ LED ในยามค่ำคืน

เริ่มต้นด้วยพระเจดีย์แห่งแรกของสุวรรณภูมิ เครื่องหมายแห่งพุทธศาสนาที่เจริญงอกงามในประเทศไทย วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม ซึ่งในช่วงเวลาที่ฟ้ามืดลงจะเห็นถึงสีทองอร่ามยามต้องแสงไฟเจิดจ้าจากหลอด LED ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของการเริ่มต้นที่มั่นคง กับการอธิษฐานขอพรจากพระร่วงโรจนฤทธิ์ เพื่อเริ่มชีวิตการทำงานด้วยความสดใส และพานพบกับความสำเร็จหลังผ่านพ้นโควิด-19

วัดมหาธาตุแหลมสัก กระบี่

ส่วน วัดมหาธาตุแหลมสัก จังหวัดกระบี่ แวะกราบพระมหาธาตุเจดีย์ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอยู่ภายใน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ ตั้งตระหง่านเด่นริมทะเลอันดามัน ถือเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเจริญของพุทธศาสนา ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก และอยู่คู่ชุมชนแหลมสักมายาวนาน จัดสร้างโดยดำริของหลวงปู่เนตร จิรปุญโญ พระอริยะเจ้าแห่งอันดามัน อันเป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวชุมชนและชาวกระบี่ ด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายแต่สื่อถึงความมั่นคง ด้วยสีขาวพื้นของพระธาตุสะท้อนประกายจากหลอด LED แผ่ให้พื้นที่รอบศาลาราย สว่างเสมือนกลางวัน

วัดหนองแวง ขอนแก่น

ขณะที่ วัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น โดดเด่นด้วยพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยม สลับจัดเรียงอย่างงดงามไปจนถึงเรือนยอด จัดสร้างในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539 ซึ่งมาพร้อมกับความเชื่อที่ว่า เมื่อได้มากราบขอพรที่วัดแห่งนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน หรือยศถาบรรดาศักดิ์ จากการได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง นอกจากนี้ ด้วย LED ที่ประดับประดาพระมหาธาตุพุทธศิลป์ทวาราวดีผสานอินโดจีน เสริมให้เกิดความงาม ณ ใจกลางเมืองของแก่นในยามราตรี

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นครพนม

ด้าน วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม พระธาตุประจำคนเกิดปีวอก สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวนครพนมเคารพ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนภายนอกตกแต่งลวดลายอันวิจิตร ยิ่งในยามค่ำคืนที่สะท้อนประกายของหลอดไฟ LED จะส่องแสงวิบวับไปทั่วเขตวัด ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็นลูกพระธาตุ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์

สำหรับที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มี วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นสัญลักษณ์แห่งเขาค้อ สถานที่อันเป็นมงคลและมีความศักดิ์สิทธิ์ ด้วยความเชื่อที่ว่า ลูกแก้วที่ลอยลงมาจากฟ้าก่อนหายลับไปบริเวณถ้ำ เป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และกลายเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ท่ามกลางทิวเขาสลับเรียงรายยามค่ำคืน ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นบรรยากาศในยามค่ำคืน ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก เพราะความสว่างไสวที่เกิดขึ้นภายใต้ โครงการ PEA LED ที่ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ดำเนินการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้ฟรี โดยเปลี่ยนจาก หลอดไฟประเภทเดิม มาใช้ LED เพื่อช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการบำรุงสถานที่ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสร้างมลพิษ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาปกติ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ยังได้รับความนิยมจากผู้ที่ต้องการความสงบ เดินทางมาปฏิบัติธรรมอีกด้วย

วัดหนองแวง ขอนแก่น