นางมิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb กล่าวว่า ทางAirbnb ได้ตอกย้ำจุดเด่นด้านการรักษาความสะอาดในที่พักให้เช่า ด้วยการเปิดตัวแนวทางปฏิบัติเพื่อยกระดับวิธีการทำความสะอาดที่เป็นมาตรฐานแรกในธุรกิจที่พักให้เช่าระยะสั้นนำร่อง ซึ่งเป็นมาตรฐานแรกในธุรกิจโฮมแชริ่งหรือที่พักให้เช่าระยะสั้น โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก สภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชั้นนำของไทย เพื่อต่อยอดสถิติในเรื่องความสะอาดของที่พัก Airbnb ซึ่งนักเดินทางกว่า 94% รีวิวความพึงพอใจในความสะอาดโดยให้คะแนน 4 หรือ 5 ดาว

สำหรับแนวทางปฏิบัติเพื่อยกระดับการทำความสะอาดที่พักของ Airbnb ได้พัฒนาขึ้นตามแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ระบุวิธีการทำความสะอาด การทำลายและฆ่าเชื้อโรค เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสุขอนามัยของประเทศไทย ผนวกกับแนวปฏิบัติขององค์การอนามัยโลก (WHO) และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชั้นนำของไทยอย่าง ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกษิต ศาสตราจารย์ทางกุมารเวชศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนั้นยังได้ปฏิบัติตามแนวทางของ สภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (WTTC ) โดยแนวปฏิบัติการทำความสะอาดสำหรับที่พักให้เช่าระยะสั้นนี้ ได้รับตราสัญลักษณ์ Safe Travels ของ WTTC และน่าจะช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย

ด้าน ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกษิต ศาสตราจารย์ทางกุมารเวชศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระลอกแรกผ่านไป ทุกคนจะหันมาให้ความสนใจในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่งการที่ Airbnb ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และริเริ่มมาตรการการทำความสะอาดตามมาตรฐานชีววิถีใหม่ขึ้นมา เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้เจ้าของที่พักสามารถทำความสะอาดได้อย่างมืออาชีพ และทำให้นักเดินทางสบายใจในการเข้าพัก ถือได้ว่าทาง Airbnb ได้สร้างมาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัยระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม

ซึ่งแนวปฏิบัติใหม่นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในที่พักสำหรับเจ้าของที่พักอย่างละเอียด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสูงสุดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยจะมีการเปิดตัวคู่มือให้ปฏิบัติตามอย่างเป็นทางการกับเจ้าของที่พักในประเทศไทยน่าจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ทั้งนี้ทางเจ้าของที่พักที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติใหม่นี้จะได้รับตราสัญลักษณ์พิเศษบนหน้าประกาศที่พักบนเว็บไซต์เพื่อให้นักเดินทางเห็นได้ชัดเจน และมั่นใจถึงที่พักที่ได้จองไว้มีมาตรฐานการทำความสะอาดสูงสุด นอกจากนี้ Airbnb ยังสนับสนุนให้เจ้าของที่พักปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการประจำแต่ละพื้นที่อีกด้วย

ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นเพื่อรักษาสถิติในเรื่องความสะอาดของ Airbnb โดยข้อมูลภายใน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ระบุว่า ประมาณ 94% ของการรีวิวที่พักทั้งหมดใน Airbnb แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าพักพึงพอใจกับความสะอาดของที่พัก โดยให้คะแนน 4 หรือ 5 ดาว เมื่อเจ้าของที่พักปฏิบัติตามขั้นตอนตามแนวทางปฏิบัติใหม่นี้ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติยกระดับการทำความสะอาดของ Airbnb ได้ที่ airbnb.com/cleaningresources