วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายณกฤช นันท์ธิกูล ตำแหน่งหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย เข้าทำความสะอาด เก็บกวาดลานป้อมไพรีพินาศ และเจดีย์ฉลองอิสรภาพเมืองจันท์ หลังปิดห้ามนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 มานานกว่า 3 เดือน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการเก็บกวาดใบไม้ กิ่งไม้ และล้างทำความสะอาดพื้นที่ ร่วมถึงบนถนนทางเข้าหลังพบว่ามีนักท่องเที่ยวนำผลไม้มาให้ฝูงลิงแสมกินบริเวณริมถนน ซึ่งป้อมไพรีพินาศ ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อประมาณ พ.ศ.2377 สำหรับป้องกันพื้นที่ปากแม่น้ำแหลมสิงห์
จากเหตุการณ์กรณีพิพาทกบฏเจ้าอนุวงษ์ ป้องกันการรุกรานจากญวน แต่มิได้ใช้ในการสู้รบเนื่องจากญวนไม่ได้เดินทัพผ่านปากแม่น้ำจันทบุรี และยังมีการค้นพบเชิงเทินป้อมปืนใหญ่รายรอบคลังกระสุนดินดำ ด้านบนสุดของป้อม เป็นที่ตั้งของเจดีย์ฉลองการคืนดินแดนจากฝรั่งเศส หรือเจดีย์อิสรภาพ เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างครอบองค์เจดีย์เดิม และยังเป็นอนุสรณ์สถานหลังฝรั่งเศสถอนกองกำลังออกจาก จังหวัดจันทบุรี ที่ยึดไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2436 ถึงพ.ศ. 2447 รวมระยะเวลา 116 ปี หลังการถอนกำลังของฝรั่งเศสออกจากจันทบุรีนั้น ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงตัดสินพระทัยนำเงินถุงแดงที่ในหลวง รัชกาลที่ 3 ทรงสะสมไว้ใช้ยามวิกฤตออกมาจ่ายค่าปรับให้แก่ฝรั่งเศส และยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง คือ เสียมราฐ ศรีโสภณ พระตะบอง และประจันตคิรีเขตต์ หรือเกาะกง ให้แก่ฝรั่งเศส เพื่อแลกต่อการถอนกำลังออกจาก จังหวัดจันทบุรี และตราด ทำให้สถานที่นี้เป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์มาจนปัจจุบัน ดังนั้นจึงเป็นจุดสนใจที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมาถ่ายรูป และชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากนี้บนเขาแหลมสิงห์ได้มีฝูงลิงแสมเป็นจำนวนมาก ได้ลงมาหากินตามบ้านเรือนและริมถนนทำให้นักท่องเที่ยวต่างนำผลไม้มากองไว้ริมทางเพื่อให้ลิงได้กิน ทำให้เกิดความไม่สะอาด และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคระบาดต่างๆได้ และช่วงนี้มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องหมั่นเข้าทำความสะอาดพื้นที่ และไม่อนุญาตให้ประชาชนนำอาหารมาให้ลิงกิน และเน้นย้ำนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ให้สวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดต่างๆ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance