กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้จัดการตัดสินการประกวดภาพวาด ภาพยนตร์สั้น และสุนทรพจน์ ในโครงการ “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที 6” ภายใต้หัวข้อ “ สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน” ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท โดยมีคณะกรรมการการตัดสินจากสาขาต่างๆ อาทิ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม), อ.สังคม ทองมี ประธานก่อตั้งศูนย์ศิลป์สิรินธร, นายบัณฑิต ทองดี นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, ดร.อภิชาติ ดำดี นักพูดขวัญใจชาวบ้าน, อ.พะเยาว์ พัฒนพงศ์ นักพูด และวิทยากร และนางสาวอรพิมพ์ รักษาผล นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ โดยในปีนี้มีภาพวาดส่งเข้าประกวดถึง 1,562 ภาพ จากระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป สำหรับ ภาพยนตร์สั้นมีผู้ส่งผลงานรวม 170 เรื่อง จากระดับอุดมศึกษา และประชาชน ส่วนสุนทรพจน์มีผู้เข้าประกวด 273 คน จากระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป ... สามารถดูรายชื่อผู้ชนะการการประกวดทั้งหมดได้ที่ www.thailandwakeup.com และ www.facebook.com/ Thailandwakeup