วันที่ 25 มิ.ย.63 เวลา 15.00 น. ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดพิษณุโลก นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance