เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.63 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา โดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างและกำนันผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรกำนันและแพทย์ประจำตำบลประธานคุ้มบ้าน,อสม.,อปพร.ร่วมกันจัดทำแปลงปลูกผักตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง โดยให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างลูกจ้าง และกำนันผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรกำนันและแพทย์ประจำตำบล ประธานคุ้มบ้าน,อสม.,อปพร.แบ่งกันรับผิดชอบพื้นที่ในการปลูกผักสวนครัวปบอดสารพิษกินเอง เพื่อนำผลผลิต มาแจกจ่ายและ จำหน่าย เป็นรายได้ ในช่วงที่ไม่ได้ทำนา

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน