เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายจิรวัฒน มงคลจุฑาเศรษฐ “สจ.ชัย” สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเขต1 แม่สอด ,นายอัศวิน พินิจวงษ์ “สท.ตู่” สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก – นายสุชาติ หมอกยา หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตาก (ด่านระหว่างประเทศไทย-เมียนมา) นายสัตวแพทย์จตุพร อรุณไพร นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการด่านกักกันสัตว์ตาก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ พร้อมรถยนต์และเครื่องพ่นฉีดยา จำนวน 2 ชุด เข้าทำการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อโรค การต้านโรค ซึ่งเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่หลากหลาย รวมทั้งน้ำยาฆ่าทำลายเชื้อ COVID 19 ทั้งในเขตเทศบาลนครแม่สอดและพื้นที่โดยรอบใน อ.แม่สอด จ.ตาก ตามที่โรงเรียนต่างๆประสานขอมา

โดยมีการประชุมวางแผนก่อนเข้าปฎิบัติการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อโรค การต้านโรค ซึ่งมีแผนปฎิบัติการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษา 1/2563 หรือเปิดเทอมแรก ในทุกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายน 2563 โดยในช่วงเช้าวันนี้ ( 25 มิ.ย.63) เริ่มที่โรงเรียนราษฎรวิทยาและอนุบาลราษฎรวิทยา (โรงเรียนตี่มิ้ง) โดยมีนายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ผู้บริหารและผู้รับใบอนุญาต=นายวัชรินทร์ ใจยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ

จากนั้นก็เคลื่อนย้ายเดินทางไปตามโรงเรียนต่างๆ ทุกแห่งตามที่ได้รับการร้องขอและการประสานมาให้ไปทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ดังกล่าว

โดยงานนี้ได้รับการประสานจากนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต2 ประสานงานร่วมกับด่านกักกันสัตว์ตาก เพื่อขอสนัสนุนเจ้าหน้าที่-ยาและเครื่องฉีดพ่น มาทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งเชื้อไวรัส COVID 19

นายสัตวแพทย์จตุพร อรุณไพร นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการด่านกักกันสัตว์ตาก กล่าวว่า ได้รับการประสานจาก สส.ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ สจ.ชัย จิรวัฒน์ สท.ตู่ อัศวิน ในการ นำ ยาฆ่าเชื้อและรถฉีดพ่นและ เจ้าที่มาทำการพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับทางโรงเรียนต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สอด ในช่วงก่อนเปิดเทอม นอกจากนี้ก็ยังจะมีแผนที่จะ ไปพ่นยายังพื้นที่ อำเภอใกล้เคียงเช่นอ.พบพระ อ.อุ้มผาง อ.แม่ระมาดอ.ท่าสองยาง อีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance