วันนี้ ( 24 มิ.ย. 63) ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานการประชุมคัดเลือกคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัด ตามโครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2563โดยมี นางสุภาพร วุฒิศาตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา และคณะกรรมการ ร่วม ประชุมเพื่อคัดเลือกในครั้งนี้

นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเอง พัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและพัฒนารวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน คลังปัญญาผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุเป็นทุนทางสังคมที่มีศักยภาพเพราะเป็นผู้ที่มีทั้งภูมิความรู้ ถูมิธรรม ภูมิปัญญา สมควรส่งเสริมให้เป็นทรัพยากรที่เข้มแข็งและมีคุณค่าให้ยาวนานที่สุด โดยนำจุดแข็งนี้มาสร้างโอกาสในการพัฒนาสังคม กิจกรรมที่เป็นประโยชน์นี้จะทำให้ผู้สูงอายุเกิดปิติสุข

ด้านนายดอรอฮิง สะรีดอง อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1 ม.7 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา หนึ่งในผู้ที่ถูกคัดเลือก เปิดเผยว่าตนมีอาชีพเป่าปี่ชวาของคณะลีเกฮูลู คณะสีละและหนังตลุง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้วแต่คณะไหนจะเชิญไปร่วมแสดงในงานต่างๆเช่นงานกาชาดและงานศาลหลักเมืองยะลา ในยามว่างก็จะมีอาชีพทำปี่ชวาขายในราคา 1พัน บาทถึง 3 พันบาท นอกจากนั้นทำว่าวไทยขายด้วย โดยฝากให้เพื่อนๆขายในเฟซบุ๊คเพื่อเป็นรายได้ให้กับครอบครัว ทำอาชีพผลิตอุปกรณ์เป่าปี่มาตั้งแต่อายุ 18 ปี จนถึงปัจจุบัน จะมีลุกค้าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และลูกค้าในประเทศมาเลเซียมาติดต่อซื้อ โดยจะมีเคล็ดลับในการทำคือทำออกมาแล้วทำให้ผู้เป่าปี่ให้มีความไพเราะ ได้อารมณ์ในการเล่นทุกครั้ง

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance