ชาวบ้านม.6 บ้านวังไทร ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ร้องนายกเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่มีกลุ่มนายทุนภายนอกเข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี

ที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ 24 มิถุนายน 2563 นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ พร้อมด้วยชาวบ้าน ม.6 ชุมชนบ้านวังไทร ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อร่วมเข้าตรวจสอบพื้นที่ ป่าบ้านวังไทร หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จำนวน 53-3-92 ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ระหว่างพื้นที่ป่าช่องกระโสม ป่าวังญวน ป่าควนประ ป่าช่องเขา ป่าไร่ใหญ่ ป่าควนขี้แรด ป่าควนนกจาบ และป่าปากอ่าว ซึ่งเป็นพื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถางที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดดำเนินคดีไว้แล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 แต่ชาวบ้านแจ้งว่ากลุ่มบุคคลเข้ามารื้อถอนป้ายการตรวจยึดออกแล้วเข้าซ่อมขนำเฝ้าพื้นที่ รวมทั้งเตรียมแผ้วถางใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทั้งที่อยู่ในระหว่างดำเนินคดี

นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ เปิดเผยว่า เดิมทีที่ดินแปลงนี้ อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน และอยู่ติดกับพื้นที่ป่าต้นน้ำวังใหญ่ (ป่าชุมชนบ้านวังไทร) โดยมีอดีตดาบตำรวจ สภ.ทุ่งสง ครอบครองอยู่ และต่อมาดาบตำรวจคนดังกล่าวได้เสียชีวิตแล้ว และได้มีบุตรสาวเข้ามาดูแลที่ดินแปลงดังกล่าวแทน และได้ทำการโค่นต้นยางล้มลงนอกจากนั้นยังมีการโค่นต้นไม้ใหญ่จนเป็นที่มาของการร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ จนกระทั่งเมื่อวันที่10 ส.ค. 2562ได้มีทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เข้าไปตรวจสอบ แต่ก็ไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ใดเนื่องจากไม่พบผู้ต้องหาในพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านกังวลว่าพื้นที่แปลงนี้จะถูกครอบครองทั้งที่เป็นพื้นที่ป่า

ต่อมาในเดือนกันยายน 2563 นายจิรโรจน์ สำแดง อดีตนายอำเภอทุ่งสงในขณะนั้น ได้นำเจ้าหน้าที่อสและหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นศ.4 ร่อนพิบูลย์ และสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 นครศรีธรรมราช เข้าไปทำการ ยึดพื้นที่ดังกล่าว และดำเนินคดี กับเจ้าของที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ส่งดำเนินคดีที่สภ.ทุ่งสง และระหว่างนี้ยังเป็นคดีความกัน จนกระทั่ง เมื่อประมาณต้นเดือน มิถุนายน2563 ก็ได้มีนายทุนรายใหญ่นำลูกน้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้ามาบุกรุกที่ดินแปลงดังกล่าว และมีการถอดป้ายของเจ้าหน้าที่ ที่ได้ติดประกาศไว้ว่าพื้นที่บริเวณนี้ได้ถูกตรวจยึดดำเนินคดีแล้ว โดยเป็นป้ายติดประกาศของหน่วยป้องกันป่าที่นศ.4 ร่อนพิบูลย์ และสำนึกจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12 นครศรีธรรมราช ในสังกัดกรมป่าไม้ หลังจากนั้นเมื่อชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ได้เข้าร้องเรียนอีกครั้งเนื่องจากเกรงว่าพื้นที่นี้จะถูกยึดครองจากนายทุนภายนอก โดยขณะนี้นายอนุวัตร ได้ประสานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินการแล้ว