จากกรณี เมื่อวานนี้ (22 มิ.ย. 63) ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาตินำครอบครัวผู้เสียชีวิต จากเหตุเจ้าหน้าที่สำคัญผิดบนเทือกเขาตะเว เข้าพบ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส เพื่อติดตามสอบถามความคืบหน้าด้านคดี โดยให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนว่ามีความพอใจในการดำเนินการทางคดีซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก แต่ได้กล่าวอ้างว่ายังไม่มีความคืบหน้าด้านการช่วยเหลือเยียวยา นั้น

ล่าสุดวันนี้ ( 23 มิ.ย. 63) ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิริธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พ.อ. วัชรกร อ้นเงิน รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. กล่าวว่า จากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้พยายามเข้าคลี่คลายปัญหาภายใต้หลักความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจญาติและครอบครัวผู้สูญเสียทั้ง 3 ราย จึงได้ดำเนินการในทุกเรื่องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ประกอบด้วยการให้คณะกรรมการอิสระเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง การดำเนินการด้านคดี การให้ความช่วยเหลือเยียวยาและการดูแลตามหลักมนุษยธรรม ซึ่งมีความคืบหน้า แต่ละเรื่องดังที่ได้ชี้แจงให้สังคมรับทราบมาโดยลำดับ ทั้งนี้ จากการที่ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ออกมากล่าวอ้างข้างต้นนั้น อาจจะเกิดจากการที่รับข้อมูลข่าวสารมาไม่ครบถ้วนทำให้เกิดการเข้าใจผิดคิดว่าครอบครัวไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาใดๆ จากภาครัฐ ทั้งๆ ที่ผ่านมาทางครอบครัวมีความพอใจกับการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกจากส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาโดยตลอด โดยขอชี้แจงให้สังคมได้รับทราบความคืบหน้า ดังนี้

ด้านการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในห้วงที่ผ่านมา กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ จชต. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระจากผู้แทนของทุกภาคส่วนที่ได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่ เข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอด รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้องค์กรอิสระจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งใน และนอกพื้นที่ เข้าทำการตรวจสอบคู่ขนานกันไปด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่เกิดความเคลือบแคลงสงสัยของสังคม สำหรับ จำนวนเงิน และทางกายภาพ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจของญาติ และครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาโดยตลอด สำหรับการช่วยเหลือนั้น ศอ.บต. จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตามระเบียบที่กำหนด รายละ 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท กอ.รมน.ภาค 4 สน. ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต รายละ 50,000 บาท และช่วยเหลือการจัดการศพ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 190,000 บาท ฉก.นราธิวาส และ ฉก.ทพ.45 ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมครอบครัวผู้เสียชีวิต และช่วยเหลือการจัดการศพ รวมเป็นเงิน 519,000 บาท การอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิ

- การบรรจุทายาทตามโครงการสร้างงานจ้านงานเร่งด่วน (ลูกจ้าง 4,500)

- โควตาไปประกอบพิธีฮัจย์ (ปัจจุบันติดปัญหาโควิด-19 )

- อำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลให้กับญาติและครอบครัวที่มีโรคประจำตัว ณ สถานพยาบาลในพื้นที่

- เยี่ยมเยียนดูแลความเป็นอยู่และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า กอ.รมน.ภาค 4 สน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับกรณีที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งได้ติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านการอำนวยความยุติธรรม การช่วยเหลือเยียวยา และการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย ในส่วนที่เหลือก็จะเป็นการดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance