เทศบาล และ อบต. หลายแห่งในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ระดมรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤติแล้งขาดแคลนน้ำถึงบ้าน เนื่องจาก 2 อ่างแหล่งน้ำดิบผลิตประปาแห้งขอด ส่วนน้ำดิบที่ดึงมาจากห้วยสวายก็ไม่เพียงพอ

วันนี้(23 มิ.ย.63) เทศบาลเมืองชุมเห็ด , เทศบาลตำบลหนองตาด และองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ระดมรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด และห้วยจรเข้มาก แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาหล่อเลี้ยงตัวเมืองบุรีรัมย์แห้งขอดในรอบหลายสิบปี ไม่สามารถสูบขึ้นมาผลิตประปาได้ ต้องไปสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย อ.กระสัง มาผลิตประปาแทน แต่ก็ไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้น้ำในเขตบริการ ทำให้น้ำไหลค่อยและบางวันไม่ไหลทำให้ไม่มีน้ำใช้

ทางเทศบาล และ อบต. จึงได้นำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนถึงบ้านฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขณะที่ประชาชนหลายครัวเรือนต้องลงทุนควักเงินซื้อถังน้ำขนาด 1,000 – 2,000 ลิตร ไว้สำหรับรอรับน้ำที่ทางเทศบาล และ อบต. นำมาแจกจ่าย เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในครัวเรือน เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีน้ำดิบผลิตประปาได้อย่างเพียงพอ

ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขต อ.เมือง กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง เนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาแห้งขอดไม่สามารถสูบขึ้นมาผลิตประปาได้ ต้องไปสูบดึงน้ำจากห้วยสวาย อ.กระสัง มาเป็นน้ำดิบผลิตประปาแทน แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

จึงได้ประสานขอรถบรรทุกน้ำจากเทศบาล อบต. ในพื้นที่ทั้งเทศบาลเมืองชุมเห็ด , เทศบาลตำบลหนองตาด และ อบต.กลันทา นำน้ำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำประปาไม่ไหลที่ร้องขอมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนถึงบ้านฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยช่วงนี้ได้นำรถน้ำออกแจกจ่ายวันละ 10 – 15 เที่ยว และจะออกให้บริการต่อเนื่องจนกว่าน้ำประปาจะไหลเป็นปกติ

ด้านนางจันศรี ศรีสวัสดิ์ ชาวบ้านพรหมนิมิต ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ บอกว่า ได้รับความเดือดร้อนน้ำประปาไหลค่อย และบางวันไม่ไหลเลยมานานกว่า 1 เดือนแล้ว ก็เดือดร้อนมากซื้อน้ำกินน้ำใช้ทุกวันก็ไม่ไหว จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือไปยังทางเทศบาล และ อบต.ใกล้เคียง ก็ขอบคุณทางเทศบาล และ อบต.ที่นำน้ำมาแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance