วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.ที่ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุทัยธานี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และนาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ เผยว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน ได้ขอความช่วยเหลือเพราะยังมีผู้ที่โดนผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รวมถึงผู้สูงอายุในพื้นที่จำนวนมากและผู้ป่วยติดเตียง ยังคงลำบากถึงแม้ขณะนี้ทางรัฐบาลได้ผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 แล้วก็ตาม ชาวบ้านเหล่านี้ยังประสบปัญหาในเรื่องความเป็นอยู่หรือเรื่องอาหาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางหน่วยงานที่กล่าวมานั้นได้นำอาหารกลางวันปรุงสำเร็จและน้ำดื่ม เดินแจกจ่ายตามบ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุอยู่รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น การร่วมมือในครั้งนี้ใช้ชื่อโครงการว่า“สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ มอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19”หลายหน่วยงานจึงร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนในเรื่องอาหาร โดยได้เดินตามบ้านเรือนเพื่อแจกจ่ายอาหารมาหลายวันแล้ว เช่นในวันนี้ ได้นำอาหารปรุงสำเร็จจำนวน 100 ชุด นำมาให้กับคนยากไร้ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่โดนผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน รวมถึงได้สำรวจว่ามีผู้สูงอายุในหมู่บ้านจำนวนกี่รายเพื่อที่จะนำอาหารมาแจกจ่ายให้เพียงพอต่อผู้ที่เดือดร้อนในหมู่บ้าน