ตรัง ประสาน อปท.ทั้ง 100 แห่งในพื้นที่ ทบทวนแผนเผชิญเหตุอุทกภัยในช่วงหน้าฝน

นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ดำเนินการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 100 แห่งในพื้นที่จังหวัดตรัง ในการจัดทำแผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ซึ่งได้ทบทวนแผนเผชิญเหตุดังกล่าว เพื่อให้เกิดทักษะและความคล่องตัวในการปฏิบัติ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

นายศตพงษ์ เปิดเผยต่อไปว่า ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกท้องถิ่นเตรียมพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภัยหรือได้รับการร้องขอสนับสนุน โดยเน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ซ้ำซาก ดำเนินการสำรวจพื้นที่ เพื่อติดตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไขปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาอุทกภัย

“เช่น การขุดลอกท่อระบายน้ำ การกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลำคลอง ขจัดสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ และทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน สร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงหน้าฝน ด้วย” นายศตพงษ์ กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance