เทศบาลเพชรเมืองอ่างทอง เจ้าหน้าที่ พร้อม อสม.ลงพื้นที่ป้องกันไข้เลือดออก แจกทราย อะเบท พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองจัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นยาและแจกทรายอะเบ็ท ดำเนินการทั้ง10หมู่บ้านในเขตุเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง โดย นายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง นายจำลอง สุขประเสริฐ นายสยาม สีทับทิม รองนายกฯ นายสุพร บุญเอี่ยม ปลัดเทศบาลฯ คุณวันเพ็ญ มีสง่า หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมโรงพยาบาลแสวงหา คูณสุพัฒตรา พลิพล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ ผู้ใหญ่บ้าน อสม.

นายกรเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง กล่าวว่า เชิญชวนประชาชนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้าน และรอบบ้าน เพื่อความปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก เนื่องด้วยระยะนี้ได้ย่างเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกต่อเนื่องเกือบทุกวัน อาจทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะที่ถูกทิ้งจนเป็นแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และกลายเป็นตัวยุงซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองทั้ง 10 หมู่บ้าน จึงส่งเจ้าหน้าที่พร้อม อสม. ออกให้ความรู้ พร้อมแจกทรายอะเบท พ่นหมอกควัน พ่นละอองฝอย บริเวณชุมชนดังกล่าวเพื่อกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยก่อนจะดำเนินการ ได้ใช้รถประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแก่ประชาชน ให้ปิดภาชนะอาหาร ภาชนะกักเก็บน้ำ เปิดประตูหน้าต่างเพื่อรอรับละอองฝอยให้เข้าไปจับหรือเคลือบกับฝาผนังตัวบ้าน

สำหรับตัวพี่น้องประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงละอองฝอยและถ้าละอองฝอยสัมผัสผิวหนังให้ล้างทำความสะอาดด้วยสบู่ให้เรียบร้อย และขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้าน ทำลายภาชนะที่ไม่ใช้แล้วไม่ให้มีน้ำขัง ภาชนะที่กักเก็บน้ำต้องมีฝาปิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุก 7 วัน ใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำในภาชนะที่มีน้ำขัง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประธานและคณะกรรมการชุมชนรวมทั้งประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างดี

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน