พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอบางพลี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว และเงินพระพระราชทานสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิต ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว และเงินพระราชทานสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิต ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในชุมชนท้ายซอยโรงน้ำแข็งไกรวรรณวัฒนา ณ บริเวณบ้านเลขที่ 25/4 และบ้านเลขที่ 96/6 หมู่ที่ 20 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ซึ่งได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 05.30 น. ซึ่งที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวปลูกติดอยู่ริมคลอง ประกอบกับทางเข้า-ออกคับแคบเป็นทางเดินเท้า รถยนต์เข้าไม่ถึง จึงเป็นอุปสรรคในการดับเพลิงและขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรง โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงในพื้นที่ และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ระดมช่วยกันดับเพลิงและเพลิงสงบลง เมื่อเวลา 06.15 น. บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 2 หลังคาเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ระดมให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยแล้ว

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติ
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่ดูที่เกิดเหตุ กับให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ให้การช่วยเหลือ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎรที่ประสบอัคคีภัย เพื่อให้มีขวัญกำลังใจ ในการดำรงชีพต่อไปด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance