กลุ่มบริษัท นานมี ขอเชิญน้องๆเยาวชนร่วม "โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 7" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ "นิทาน…บทกวี…และ บทเพลง…ถึงพ่อ" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสามารถเลือกแสดงความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งในการใช้ทักษะทางด้านภาษาจีนอย่างเข้าใจผ่านการเล่านิทานจีน ท่องกลอนจีน หรือ ร้องเพลงจีน การประกวดเป็น 4 ระดับ คือ กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และ กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา .. ผู้สนใจสอบถามที่โทร. 02-648-8000 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nanmee.com ภายใน30 กรกฎาคม 25.60