เอ็นซีซี แคเทอริ่ง (NCC Catering) หนึ่งในผู้ให้บริการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มนอกสถานที่ภายใต้การดูแลของบริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (F&B) เปิดบริการจัดเลี้ยงในรูปแบบ New Normal ซึ่งการันตีถึงความสะอาด ถูกสุขอนามัย และความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และยังคงมาตรฐานความอร่อยในทุกจานที่เสิร์ฟ

อีกทั้งเพื่อให้ตอบโจทย์กับมาตรฐานการบริโภคแบบใหม่ เอ็นซีซี แคเทอริ่ง จึงได้ปรับการให้บริการในส่วนต่างๆ และเพิ่มมาตรการป้องกันเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ อาทิ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต้องผ่านจุดคัดกรองของสถานที่จัดงาน มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส พนักงานที่ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield รวมถึงหมวกและถุงมือตลอดเวลา มีบริการแอลกอฮอล์ล้างมือทุกทางเข้า-ออก มีการจัดแผนผังที่นั่งในการรับประทานอาหารหรืออาหารว่าง รวมถึงโต๊ะสำหรับให้บริการอาหาร แบบรักษาระยะห่างทางกายภาพอย่างน้อย 1-2 เมตร จัดเตรียมอุปกรณ์การรับประทานอาหารในรูปแบบบรรจุซองให้ลูกค้าที่โต๊ะ เพื่อลดการสัมผัส เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดโต๊ะอาหาร เก้าอี้ และบริเวณที่ให้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

นอกจากมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยต่างๆ แล้ว เอ็นซีซี แคเทอริ่ง ยังใส่ใจในทุกรายละเอียดของกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อควบคุมคุณภาพตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองจากผู้ผลิต และที่สำคัญได้สนับสนุนวัตถุดิบจากเกษตรกรและปศุสัตว์ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยระบายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ไปจนถึงการปรุงรสชาติอย่างพิถีพิถันผ่านการควบคุมให้ได้มาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวจากครัวกลางที่ได้รับการรับรองระบบการผลิต Good Manufacturing Practice in Mass Catering (GMP) และ Hazzard Analysis Critical Control Point (HACCP) โดยสถาบันที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องผ่านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกครั้ง อีกทั้งยังมีการควบคุมอุณหภูมิประกอบอาหาร เพื่อให้ได้อาหารที่สะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภค

สำหรับเมนูอาหารต่างๆ ที่ได้รับการรังสรรค์จากเชฟที่มากด้วยฝีมือและประสบการณ์ นอกจากจะพิถีพิถันในเรื่องของรสชาติแล้ว ยังคำนึงถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน โดยมีนักกำหนดอาหารวิชาชีพมาร่วมคำนวณปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการ จึงเป็นที่มาของหลากหลายเมนูเพื่อสุขภาพ อาทิ เมนูสุขภาพตามกรุ๊ปเลือด เมนูอาหารควบคุมน้ำหนักสร้างกล้ามเนื้อ และเมนูอาหารสุขภาพควบคุมเฉพาะโรค อาทิ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคไต

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพราะ เอ็นซีซี แคเทอริ่ง ได้คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า โดยยังคงรักษามาตรฐานการบริการ มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ อาหารว่าง หรือคอฟฟี่เบรก โทร. 0-2203-4011-16, 098-235-4659 หรือแอดไลน์ @ncccatering และเว็บไซต์ www.nccfb.catering